5 FABERLIC KOMPANIJOS PRINCIPAI

Jungtinė Kompanija Faberlic suteikia galimybę Konsultantams ne tik kurti savo verslą, gauti pajamų, bet ir kryptingai tobulintis – intelektualiai, dvasiškai, fiziškai! Laikantis šios koncepcijos buvo sukurti 5 Kompanijos principai:

1. Mylėti savo Kompaniją, kultūrą ir kalbą.
2. Siekti finansinės gerovės.
3. Platinti unikalias prekes ir paslaugas.
4. Prisiimti atsakomybę už savo ir šeimos sveikatą.
5. Tobulinti save, žmones ir pasaulį.

Visus mūsų principus vienija viena idėja – finansinė gerovė ir žmogaus tobulėjimas!

Kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo išsilavinimo, amžiaus ir socialinės padėties, gali pasiekti Kompanijoje bet kurių užduočių ir materialinių tikslų: gauti papildomų pajamų, įgyvendinti savo svajones, tapti turtingu, finansiškai nepriklausomu žmogumi.

Finansinė plėtratik vienas mūsų vieningos sistemos „sparnas“. Kaip paukštis negali skirsti su vienu sparnu, taip ir žmogus negali iki galo savęs realizuoti tik uždirbdamas pinigus. Tik darna tarp materialinės gerovės ir asmenybės augimo daro mus iš tiesų laimingus.

Antras „sparnas“, kuris suteikia mūsų vertybėms darnos ir užbaigtumo – nuolatinis mokymasis ir žmogaus asmenybės augimas.  

Citata iš Kompanijos Faberlic Prezidento ir įkūrėjo Aleksejaus Nečajevo (Aлексея Нечаева) pranešimo:
(2011 m. rugpjūčio 20 d., Austrija, Viena):

„Mūsų paskirtis – nešti Pasauliui šviesą, tobulinti Žmogų. Mūsų etika – tai gyvenimo dėsnis: ką pasėsi, tą ir pjausi. Kas nelaukdamas atpildo skiria savo gyvenimą, savo laiką, energiją Tėvynei, artimiesiems, savo Lyderiams, rūpinasi savo kūnu, dvasia ir protu, tam bus ir atlyginta“.

Produktų naujienos